CORONA-INFORMATION

Uppdaterat 2021-08-16

INFORMATION TILL VÅRA KUNDER ANGÅENDE CORONA:

Vi på Second Hand till Hjälp följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ser till att hålla handhygienen på en hög nivå genom att tvätta händerna noggrant och använda handsprit som finns tillgänglig.

Vi vill att våra besökare håller 2-meters avstånd till varandra i butiken och vid köbildning. Vänligen använd kort som betalmedel och om du känner dig sjuk – besök oss vid ett annat tillfälle.

På detta sätt kan vi skapa trygghet för varandra i samhället och även på Second Hand till Hjälp.