Adress: Viksängsvägen 11, 152 57 Södertälje

Tel: 08-550 140 59
Filialen: 08-523 06 973

E-mail: info@shth.se

Skänka varor / frågor om hämtning: Hämtning

Föreståndare: Therese Holz

Öppettider
Tisdag kl 10-18
Torsdag kl 10-18
Lördag kl 10-14

Vill du framföra dina synpunkter till oss?
Sådant du är nöjd eller missnöjd med, är det något du tycker vi borde ändra på eller bara något du undrar över.