Hjälpprojekt

Överskottet från Second Hand till Hjälp går bland annat till dessa verksamheter:

Läkarmissionen som får en del av vårt överskott.

LP-RIA i Järna som vänder sig till personer med beroendeproblematik och personer som vill ha stöd och motivation att förändra sin livssituation. Varje dag träffas 25-35 personer och umgås och fikar i en härlig gemenskap.

https://www.high-endrolex.com/49

Hur vi hjälper:

Pingstkyrkan som bedriver social hjälpverksamhet i Södertälje, däribland matkasseutdelning och soppkök där man ger värmande soppa till behövande varje onsdag.

Second Hand-butiken har bidragit med sin dagskassa till Världens Barn under flera års tid.

Pingstkyrkans sociala arbete i Burkina Faso och Kambodja:

Burkina Faso
1. Vi stöder tillsammans med Läkarmissionen ett ”Pojkhem” i Salbisgo där ungdomar med sociala problem får möjlighet att skaffa sig både färdig grundskoleutbildning samt yrkesutbildning. De får välja mellan tre olika inriktningar, ”snickeri”, ”sömnad” alternativt ”metallarbete”.
2. Vi bygger i samarbete med Västafrikahjälpen ett sjukhus i Bobo Dioulasso där operationsavdelningen öppnar nu under våren 2015. På detta sjukhus kommer vi även ha en ”sjukhusfond” för familjer som ej har tillräckligt med egna medel för sin sjukvård.

3. Vi stöder ett ”Alfabetiseringsprojekt” via PMU/SIDA för kvinnor som bidrar till jämställdhet och kvinnors möjlighet till egen försörjning och vidareutbildning.
4. VI stöder ett ”Byutvecklingsprojekt” via PMU/SIDA med informationsspridning och workshops för att lära byborna om hygien, hälsa och miljömedvetenhet. I detta projekt samarbetar vår lokala partner med lokala kristna, muslimska och naturtroende kommuniteter för att bygga samhället tillsammans.
5. Vi stöder ett ”Utbildningsprogram – miljö” som via ett antal strategiskt valda skolor runt om i landet utbildar och inspirerar barn/ungdomar att tänka hållbarhetsmässigt på miljön och sitt lokala sammanhang.
6. Läkarmissionen är genom Second Hand Till Hjälp med och driver ett Smådjursprojekt som möjliggör för många ensamstående mödrar och fattiga familjer att kunna börja med djurhållning av getter och därigenom skaffa sig en försörjning.

Foto: Pingstkyrkan Södertälje
Vi är glada över att man nu har kunnat börja operera på sjukhuset i Burkina Faso – Bobo Dioulasso. Detta kommer att vara till stor hjälp för människorna i området. Tack alla våra gåvogivare och kunder – med er hjälp kan vi bidra till detta.

Foto: Pingstkyrkan Södertälje
Ambulans på väg till Burkina Faso.

Foto: Pingstkyrkan Södertälje

Foto: Pingstkyrkan Södertälje

Foto: Pingstkyrkan Södertälje
Container på väg till Burkina Faso.

Kambodja
Vi stöder en byutveckling genom utbildning/utsädesutdelning samt en förskola i en by utanför staden Prey Veng som möjliggör för de fattiga byborna att skicka sina barn till förskolan vilket ger dem en märkbar fördel och hjälp inför skolåldern för ett långsiktigt och lyckat lärande. Vi stöder även en aidsdrabbad familj från denna by samt den äldsta dotterns sjuksköterskeutbildning.

Katastrofhjälp
Vi har genom åren gjort extra insatser vid katastrofer såsom torka/hungersnöd i Burkina Faso, liksom vid översvämningskatastrofen i Bosnien.

PMU Interlifes insamling för matdistribution till utsatta familjer i Gaza.

Tillbaka till meny